Billeder

Søborg HerefordDejligt med gode hjælpere : )

Vinter 2020

Sommer 2020


Bedriften har modtaget tilskud til pleje af græs- og naturarealer.
Formålet med tilskuddet er at bidrage til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten i de prioriterede områder.

Tilskuddet har medført, at bedriftens græs-og naturarealer er blevet plejet med afgræsning eller med slæt, og dermed er der sikret en god naturpleje af arealerne.